JFC
Läbimõeldud ja vastupidavad plasttooted
TTC400
Diislikütuse transportmahutid
JFC5000
Diislikütuse tanklad
JFC5000AB
AdBlue tanklad ja transportmahutid
rullikate
Farmitarvikud
Ülevaade JFC-st

JFC grupp on põllumajanduses, ehituses, merenduses ja tootmisettevõtetes vajalikke polüetüleenplastist tooteid valmistanud juba üle 30 aasta. 1987. aastal Iirimaal pereettevõttena asutatud JFC on kiiresti kasvanud rahvusvaheliseks ettevõtteks, mille tootmisüksused asuvad Iirimaal, Suurbritannias, Hollandis, Poolas ja Lõuna-Aafrkas. JFC haldab pea kõiki oma tootmisahela osi, muuhulgas toormaterjali hankimist, teadus- ja arendustegevust ning konstrueerimist, mistõttu suudab ettevõte kiiresti reageerida turu vajaduste muutumisele ning turu arenguga kaasas käia.


Maamasin OÜ esindab JFC Poolas asuvas tütarettevõttes toodetud diislikütuse ja AdBlue tanklaid ning transportmahuteid. Samuti Iirimaal ja Poolas toodetud farmitarvikuid. Kõik mahutid ja tanklad omavad CE-sertifikaati ning on tunnistatud ohutuks, Euroopa Liidus kehtivatele vastupidavus- ning kasutusnõuetele vastavaks. Mobiilsetele kütusemahutitele (TruckTank 250, TruckTank 425, TruckTank 600, TruckTank 950, TruckTank Combi 200, TruckTank Combi 400, TruckTank Combi 600, TruckTank Combi 900) on väljastatud ADR-sertifikaat (Euroopa kokkulepe ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo korraldamiseks) ning nendega võib diislikütust vedada kõikjal Euroopa Liidus.


Iga mahutit kontrollitakse enne tehasest väljastamist.

ADR

Eesti ühines ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR) 1996. aastal. Kokkuleppe kohaselt kuulub diislikütus klassi 3 ja pakendigruppi III (ÜRO 1202) ning on ohtlik aine, mille vedamisele on seatud piirangud. Üldiselt sätestab ADR kokkulepe, et ohtlike ainete veoks peavad mahutid ja vedavad sõidukid vastama ADR eeskirjades toodud erinõuetele ning vedava sõiduki juhile peab olema omistatud ADR tunnistus. Seaduses on toodud ja erandid - näiteks erinõuetele mittevastava sõiduki ja ADR tunnistuseta on lubatud ühes veoses vedada kuni 1000 liitrit diislikütust. Kui veoses on ka teisi ohtlikke aineid, tuleb kõikide ohtlike ainete maksimumkoguseid vastavalt sätestatud piirangutele vähendada.


Reguleeritud on ka see, kui suurte ja milliste mahutite ning pakenditega diislikütust vedada võib. Eraisikute puhul on jaemüügipakendite ja taastäidetavate anumate puhul piiriks 60 liitrit kütust anuma ja 240 liitrit kütust terve veose kohta (ADR 1.1.3.1 a). Ettevõtetele, mille jaoks pole kütusevedu põhitegevus, on pakendi (ka suurpakend ja IBC) maksimaalne suurus 450 liitrit (ADR 1.1.3.1 c). ADR nõudeid ei kohaldata sõiduki kütusepaagis olevale kütusele. Samuti on lubatud kütust vedada sõiduki külge kehitatud kütusepaakides (kogumahuga kuni 1500 liitrit) ja/või normidele vastavates varu-kütusepaakides. Haagise külge kinnitatud kütusepaagi maksimaalne suurus võib olla kuni 500 liitrit (ADR 1.1.3.3 a). Paaki (inglise keeles tank) defineeritakse ADR kokkuleppes kui korpust koos käitamisvahendite ja konstruktsioonielementidega ning see võib seaduses tähendada paakkonteinerit, teisaldatavat paaki, kergpaaki või ka püsipaaki.


NB! Lähtuvalt ADR peatüki 4.1 alajaost 4.1.1.15  on plastist vaatide ja kanistrite, jäigast plastist IBC-de ning plastist sisemise anumaga liit-IBC'de ohtlike ainete vedamiseks kasutamise aeg 5 aastat alates tootmisest (välja arvatud juhul, kui veetava ohtliku aine omaduste tõttu pole kasutusaeg lühem).

Transportmahutid

JFC diislikütuse transportmahutid on valmistatud puhtast polüetüleenpulbrist, mis ei sisalda taaskasutatud materjale. Kõik transportmahutid omavad CE- ja ADR-sertifikaate (Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe) ning on mõeldud diislikütuste hoidmiseks ja transportimiseks.


JFC tootevalikus on 8 erinevat diislikütuse transportmahutit. Kompaktsed paagid on mahutavusega 250, 425, 600 ja 950 liitrit. Lisaks on saadaval lisaruumiga paagid mahutavusega 200, 400, 600 ja 900 liitrit. Paakide lisaruumi on võimalik kasutada AdBluele mõeldud mahuti ja seadmete või ka näiteks voolikurulli paigutamiseks. Kõiki mahuteid saab laadida kahveltõstukiga mõlemalt küljelt ja tõsta tõsteaasadest. 250-, 425- ja 600-liitriseid kompaktmahuteid võib tõsta ka siis, kui need on kütusega täidetud.

Mahutitele on garantii 5 aastat; pumpade, ühenduste ja mõõdikute garantii on 2 aastat.

Miks valida just JFC transportmahuti?

Vastupidaval plastist kütusemahutil säilib võrreldes metallmahutitega korrodeerumis- ja ilmastikukindlus ka vigastuste korral. 

Plastmahuti on oluliselt kergem ning paremini transporditav kui metallmahuti.


JFC mahutid on stabiilsed ja tugevad, mugavad laadida nii kahveltõstukiga kui ka aasadest tõstes. 


Risttahuka-kujuline mahuti säästab ruumi ning vajadusel kannatab ka mõningast raskust enda peal. 


Mahutite seintes olevad süvendid vähendavad oluliselt kütuse loksumist mahutis.


Plastmahuti on piisavalt elastne, et taluda mõningast füüsilist survet ning taastada oma esialgne kuju, samas kui metallmahuti deformeerub.


Plastikust mahutite puhul määrab vastupidavuse ja kvaliteedi polüetüleeni kogus, mis mahuti valmistamiseks on kasutatud. Seetõttu on osad turul pakutavatest mahutitest tunduvalt odavamad kui teised samalaadsed mahutid. Mõni mahuti on juba uuena ebastabiilne ja suhteliselt habras, teisel on 2 aasta pärast seinad pehmenenud ja purunevad õnnetuse korral kergesti. JFC transportmahutitele on lekkekindluse garantii 5 aastat!


Kõikidel JFC transportmahutitel on ADR-sertifikaat ning iga mahuti on enne tehasest väljumist kontrollitud. Mahutid on läbinud nii kokkupõrke, raskustaluvuse kui ka löögikindluse teste ning säilitanud oma lekkekindluse ja funktsionaalsuse ka peale teste.


JFC mahuteid on lubatud laadida aasadest tõstes ka täidetud kujul; paljud teised mahutid on ette nähtud vaid tühjana laadimiseks.


Kõikidel JFC transportmahutitel on lukustatav kattekaas (täitmisava ning tankimisseadmed on lukustatud kambris) ning võimalik paigaldada kattekaanele tugiamordid.

Märkus: toodud hinnad kinnitati 2022. aasta sügisel!


Transportmahutid
Standardvarustus

Transportmahutite varustustase on valitav - soovi korral saab seadmeid juurde valida, asendada või neist loobuda. Standardvarustus sisaldab enim valitud seadmete komplekti. TTC mahutite puhul on lisaseadmete valik laiem - lisaruumi on võimalik paigutada koos vajalike tankimisseadmetega AdBlue-mahuti või 6-meetrine voolikurull. 

TT_varustus
TT mahutid
  • TT: pump Piusi BP3000, 12V, 35 l/min // TTC: pump Adam Pumps PB-45, 12V, 45 l/min
  • Akuklambritega toitejuhtmed, 2 m
  • Tankimisvoolik, 3/4'', 4 m
  • Elektrooniline koguseloendur Piusi K24/ModiFlow
  • Automaatpüstol A60
  • Lukustatav kattekaas
  • Kattekaane tugiamordid
  • Kinnitus- ja tõsteaasad
  • Ventilatsiooniklapiga täiteava, 2''
  • Igast küljest laetav
TTC_tyhi
TTC mahutid
Valik lisavõimalusi
TTC_AdBluega

TTC200, TTC400, TTC600 ja TTC900 kombineeritud mahutitele on võimalik paigaldada AdBlue-mahuti koos tankimisseadmetega (mahutavus 40 l; 12 V, 10 l/min uputatav pump; 4 m tankimisvoolik; manuaalpüstol)


TTC_voolikurulliga

TTC200, TTC400, TTC600 ja TTC900 kombineeritud mahutitele on võimalik paigaldada voolikurull (3/4'', 6 m, automaatne tagasikerimine)

TT bipump

TT250, TT425, TT600 ja TT950 mahutitele on võimalik paigaldada pump Piusi Bipump (12 V, 85 l/min)


paiksepaneeliga

Päikesepaneel akuga


LED tulega

Päikesepaneeliga mahutile on võimalik paigaldada ka LED-valgustus


Mahutite aasadest laadimine

JFC kinnitab, et mahuteid TTC200, TT250, TTC400, TT425, TT600 ja TTC600 võib tõsteaasadest tõsta ka siis, kui need on täidetud. TT250, TT425 ja TT600 mahutitele on väljastatud ka vastupidavust kinnitav sertifikaat. Ühelt poolt tagab vastupidavuse piisavalt paks plastiksein, mis peab survele vastu ning ei rebene, teisalt suurendab koormustaluvust tugevdatud konstruktsioon. 900- ja 950-liitrist mahutit täidetuna tõsteaasadest tõsta pole lubatud!


Allolev pilt on kokkuvõte laadimise taluvuse testist, kus ääreni täis 600-liitrisele transportmahutile on peale laotud veel 600 kg jagu tänavakive ning mahuti seejärel aasadest üles tõstetud. Mahuti tõsteaasad ning nende kinnituskohad peavad vastu isegi koormusele, mis on kaks korda suurem kui täidetud mahuti mass.  

Transportmahuti tostekatse