Danfoil
Vähem pritsid, rohkem lõikad
Eurofoil_toopohimote
Pneumaatilise pritsi tööpõhimõte
AirBoss
AirBoss
ConCorde
ConCorde II
Airforce1
Airforce1
AirHammer
AirHammer
esipaak Danfoil
Esipaagid

Danfoili tehnoloogia

Danfoili tehnoloogia aluseks on patenteeritud Eurofoil® pihusti. Pihusti ideele tuldi lennukitiival liikuvaid veepiisku jälgides, mis tiiva otsa jõudes uduks muutusid. Nii on ka Eurofoil® pihusti toruja ümbrise sees väljavenitatud tilga kujuga keeleke. Pritsimisvedelik liigub pihustisse läbi  Ø0,5 mm düüsi ning laguneb õhu survel mööda keelekese pinda liikudes lõpuks väikesteks piiskadeks. Nii tekib udutaoline pilv, mis keeristena laiali paisatud taimestiku vahele surutakse – ühtlaselt,  väikeste piiskadega saavad kaetud nii lehtede pealmised kui ka alumised pooled ja taime varred. Võrreldes olukorraga, kus vett pritsitakse taimedele ülevalt alla, on taimede pritsimislahusega kaetus palju parem ning ka maapinnale satub lahust minimaalselt (vaata ka pritsimistesti).

Eurofoil® pihusti sobib tänu omapärale kõikideks taimekaitsepritsimisteks. Lisaks on Eurofoil® pihusti põhimõtteliselt purunematu, kulumiskindel, ei vaja erihooldust ega seadistamist ning sellele antakse 10-aastane garantii. Suurim probleem on pihusti lihtsalt kuhugi põõsastikku ära kaotada, kui see peaks sealt läbi sõites poomi küljest lahti tulema. Erinevalt tavapritsidest paiknevad Danfoili pritsidel pihustid otse poomitoru sees iga 16 cm järel.

Eurofoil_toopohimote_2
Eurofoil® pihusti tööpõhimõte (pihusti ja pihusti 2 lõiget). Pritsimisvedelik suunatakse läbi pihusti sees paikneva keelekese ülaosa pihustisse - pritsitakse suruõhu liikumisele vastupidises suunas, mistõttu surub tugev õhuvool vedeliku keelekese pinnale ja mööda seda allapoole liikudes muutuvad veepiisad järjest väiksemaks, kuni muutuvad keelekese alumises servas uduks.
Pihustid_poomis
Eurofoil® pihustid poomitorus
Madala taimestiku korral peavad ka pihuse piisad suuremad ja raskemad olema, et need kohe laiali ei kanduks. Kõrge taimestiku pritsimisel on aga sobilikumad väiksemad piisad, mis liiguvad keeristena taimede vahel paremini ning katavad need ühtlasemalt. Piiskade suurust reguleeritakse õhu- ja vedelikuhulkade muutmisega. Maksimaalne õhusurve on pritsides 33 mbar.
Piiskade_suurus
Piisa suuruse muutus sõltuvalt õhusurvest
Pritsimistehnoloogia
Pritsimisvedeliku liikumine tavameetodil ja Danfoili pritsimistehnoloogiat kasutades. Tavameetodil pritsides katavad suured piisad ebaühtlaselt peamiselt taimede ülemised osad ning suur hulk vedelikust satub ka maapinnale. Danfoili meetodil liiguvad väikeste piiskade keerised laialisurutud taimede vahele ja katavad need täies ulatuses ühtlasemalt. Taimede alumiste osade kaetus on katsetes olnud ka 11 korda suurem kui tavameetodiga pritsides (efekt on suurem laialeheliste kultuuride puhul).

Danfoili tehnoloogia eelised 

Suruõhu baasil pritsimine vähendab oluliselt vedelikukulu – pritsimistöid teostatakse vedelikukuluga 30-50 l/ha (teraviljal 30-50 l/ha, aedviljal ja kartulil 40-50 l/ha; tavapritside puhul kasutatakse vedelikukulu 150-400 l/ha). Seetõttu saab ühe täitmiskorraga ka 1000-liitrise paagiga rippes pritsiga teostada tööd kuni 35 hektaril, mis on võrreldav 4000-6000 liitrise paagiga tavapritsiga.

 

Kuna pneumaatilise pritsi tootlikkus on tavapritsist 6 korda suurem, on ajakulu oluliselt väiksem, lisaks ka tööjõu- ja kütusekulu. Ilmselgelt tuleb kokkuhoid vee tarbimisest ning ka kemikaalikoguseid on tarvilik vähendada, sest tavapritsiga kasutatavate maksimumkogustega pritsides on oht taimed ära kõrvetada. Kemikaalikoguseid on võrreldes tavapritsides kasutatavate hektarinormidega vajadus vähendada vähemalt 15%. Glüfosaadi pritsimisel on vähendatud koguseid isegi 50%. Vahendi kasutamisel alla taimekaitsevahendi tootja poolt ettenähtud miinimumnormi ei pruugita soovitud efekti saavutada ning on oht resistentsete vormide tekkeks.

 

Tehnoloogia iseärasusest tulenevalt on pritsimistulemus parem ja taimed on ühtlasemalt kaetud – ka lehtede alumised pooled ja varred, mis tavapritsidega pritsides üldjuhul katmata jäävad.

 

Katsetega tõestatud kuni 90% väiksem tuulekanne - 2017. kinnitas Saksamaal asuv Julius Kühn-Institut (JKI) nii avamaal kui siseruumides korratud katsetega, et Eurofoil® pihustiga pritsides on tuulekanne kuni 90% väiksem kui tavapihustitega pritsides. Samuti kanti Eurofoil® pihusti JKI registrisse kui pihusti, mis võimaldab vähendada tuulekannet 90%.

 

2015.-2016. aastal Saksamaal läbiviidud saagikuse testidega näidati, et võrreldes 200 l/ha vett ja suuremat kogust taimekaitsevahendeid kasutava tavapritsiga ei olnud saagikuses erinevust, see tähendab, et oluliselt väiksemate kuludega Danfoili tehnoloogia ei jäänud tulemuselt kallimale tavalisele pritsimistehnoloogiale alla. Seevastu pakkus Danfoili tehnoloogia ainuüksi kemikaalikuludelt kahe aasta lõikes 30-60 eurot hektari kohta rahalist säästu.

 

2015. aastal teostati Saksamaal põllukatse, milles võrreldi taimekaitsetööde kulusid Danfoili tehnoloogia ja tavapritsi kasutamisel. Arvestades kokkuhoidu nii kemikaali-, vee-, tööjõu-, kütuse- kui ka muudelt väiksematelt kuludelt ilmnes, et Danfoili tehnoloogiat kasutades oli taimekaitsetööde kulutuste kokkuhoid 42 eurot hektari kohta.


Saksamaal läbiviidud saagikuse test ja põllukatse. Esimesel graafikul on näha, et saagi suuruse erinevus tavameetodil (vedelikukulu 200 l/ha) ja Danfoili tehnoloogiaga (40 l/ha) pritsides puudub. Teine graafik näitab, kui palju säästeti samasuguse saagi saamiseks kemikaalikuludelt, kui kasutati Danfoili tehnoloogiat. Kolmandas tabelis on toodud põllukatse erinevate kulude kokkuhoid võrreldes tavapritsi kasutamisega.

Danfoili tehnoloogia puudused 

Taimekaitsevahendite müüjad soovitavad pritsida ainult toote juhendis ettenähtud vee- ja kemikaalikogustega. Danfoili tehnoloogiaga pole tavapäraste pritsimislahuste valmistamine ega pritsimine võimalik juba ainuüksi seetõttu, et maksimaalne vedelikukogus, mida läbi Eurofoil® pihustite on võimalik välja pritsida, jääb 80 l/ha juurde. Võrreldes tavapritsidega tuleb Danfoili tehnoloogiat kasutades rohkem mõelda ja konkreetsetes oludes katsetada, millised kemikaalikogused valida. 


Nii väikese veekuluga on keeruline pritsida leheväetiseid. Juhul, kui väetiste pritsimiseks pole Danfoili pritsi kõrval mõnd tavapritsi, on võimalik Danfoili pritsile paigaldada lisaliin koos tavapihustitega – nii on võimalik pritsida lahuseid vedelikukuluga kuni 150 l/ha.

Danfoili tehnoloogiaga taimekaitsepritsid 

Danfoili taimekaitsepritsid on funktsionaalsed ja lihtsad - pritside arendamisel pannakse suurt rõhku kasutajamugavuse suurendamisele. Pritsisüsteemide juhtimine toimub juhikabiinist eestikeelse puutetundliku juhtpuldi ja –hoova abil ning pritsisektsioone juhib GPS-seade. Pritsimisel on tavapärane poomi kõrgus maapinnast 60 cm ning maksimaalne kõrgus sõltuvalt mudelist 220-280 cm. Poomi kõrguse valik sõltub paljuski taimestikust ja õhusurvest, mida kasutatakse. Sobivaim pritsimiskõrgus on 40-80 cm taimedest kõrgemal, et taimede vahele tekiks pihusest keerised (tekivad pihusti pihustusulatuse alumises kolmandikus). Madalama rõhuga, kui piisad on suuremad, tuleb ka poomi allapoole lasta, samas arvestades, et liiga madala poomiga pritsimise tulemus on ebaühtlane ja tekivad „triibud“. Danfoili valikus on rippes prits AirBoss, järelveetavad pritsid ConCorde II ja AirHammer ning iseliikuv prits Airforce 1.

 

Danfoili pritside varustus 

Danfoili pritsidele pakutakse paremate tulemuste saavutamiseks ka erinevat lisavarustust (seadmete standard- või lisavarustusse kuulumine on mudeliti erinev). Automaatne poomikõrguse hoidmine kohandab poomi sõltuvalt taimestikust või maapinna muutumisest. Painduvad poomiotsad kaitsevad poomi takistusega kokkupuutumisel purunemise eest. Individuaalne poomipoolte tõstmise süsteem laseb kumbagi poomipoolt teisest sõltumatult horisontaaltasapinnast üles- või allapoole liigutada – pritsides kallakute ja süvenditega maastikul muudetakse poomi kuju, et see asetseks ka näiteks maapinna tõustes taimedest endiselt ettemääratud kõrgusel. 2018. aastal ehitati poomipoolte kontrolli ja tasakaalustamine süsteem ümber güroskoobi põhimõttele, mistõttu on Danfoili poomisüsteem ebatasasel maapinnal veelgi stabiilsem. Kokkuvõttes: kuigi taimekaitse seisukohalt on optimaalseim pritsi liikumise kiirus 6-7 km/h ja tiheda lehestikuga taimede korral veelgi aeglasem, võimaldavad Danfoili pritside konstruktsioon ja poomi tasakaalustamise süsteem kasutada pritsi ka näiteks kiirustel 10 või 15 km/h. TrackControl jälessõitmise süsteem pöörab ConCorde II pritsi traktori jälgedes ja nii on taimestiku kahjustamine minimaalne. Vedelväetiste paremaks pritsimiseks on võimalik paigaldada pritsidele lisaliin koos tavapihustitega, mille abil saab pritsida ka vedelikukuluga kuni 150 l/ha. Elektrooniline tuulekiiruse mõõtja on abiks hindamisel, kas ilmastikuolud on pritsimiseks sobilikud ning kui suur õhusurve oleks antud tingimustes mõistlik valida. Jäljessõitmise süsteemi efekti, poomide individuaalset tõstmist ja kogu Danfoili poomisüsteemi stabiilsust näeb järgnevates videotes: 24 m laiuse poomiga ConCorde II; 30 m laiuse poomiga ConCorde II<36 m laiuse poomiga ConCorde II


Danfoili pritside veelgi säästlikumaks ja funktsionaalsemaks muutmiseks on võimalik neile paigaldada ka doseerimissüsteem kuni 5 doseerimispumbaga. Sellise lahenduse puhul on pritsi mahutis alati puhas vesi ning väga täpses koguses välja mõõdetud kemikaalid segatakse veega vahetult enne sektsiooniklappe. Niisiis hoitakse kõik kemikaalid eraldi anumates ja tarvitatakse neid täpselt nii palju kui tarvis. Doseerimissüsteemi kasutades ei teki pritsimislahuse jääke, kemikaale on lihtne vahetada ning vee- ja kemikaalide kogust saab jooksvalt muuta.

 

Doseerimissysteemi_skeem
Danfoili doseerimisüsteemi skeem

DOSEERIMISSÜSTEEMI EELISED

  • Vesi ja kemikaalid hoitakse eraldi - kemikaalid on eraldi mahutites ning pritsisüsteemi ja paaki ei jää kemikaalijääke
  • Pole kemikaalikadu - kemikaale kasutatakse täpselt nii palju, kui vaja, ning veega segatud kemikaalidest jääke ei teki
  • Kuni 5 doseerimispumba abil on võimalik kasutada vastavalt vajadusele mitut erinevat kemikaali ühe pritsimiskorraga
  • Pritsitavate kemikaalide vahetamine on kerge
  • Vee ja kemikaalide koguseid saab jooksvalt muuta
  • Lihtne ja automaatne poomi puhastus
  • Suur paindlikkus - kogu päevaseks tööks erinevatel põldudel vajaminevad kemikaalid saab kohe hommikul kaasa võtta ning teha tööd järjest, ilma uut paagisegude valmistamise ajakuluta

  Tulevikuplaanid

Oma ainulaadsete võimaluste ja säästlikkuse tõttu on Danfoil ka üks kuuest RoboWeedMaps projekti arendajast. Väljatöötatava rakenduse eesmärgiks on taimekaitsevahendite kasutamist põllumajanduses veelgi vähendada. Põhimõte on lihtne: põld pildistatakse üles, arvuti analüüsib kõiki pildil nähtavaid taimi ja leiab neile andmebaasist vaste, nende andmete põhjal koostatakse põllukaart, mille alusel doseerimissüsteemiga prits juba pritsima läheb. Danfoili inseneride poolt on kõik vajalik selle meetodi elluviimiseks tehtud – kui prits läheneb põllul alale, kus on võimust võtnud mingi umbrohi, lülitub sisse vastava umbrohu tõrjeks mõeldud kemikaali pump ning selle lahusega pritsitakse vaid seda ala, kus konkreetset umbrohtu esineb. Nii loodetakse saavutada kemikaali vajaduses isegi kuni 80% suurune kokkuhoid.

RoboWeedMaps
RoboWeedMaps rakenduse olemus