Spectrum
Mõõtmine tagab teadmise
Spectrumist

USA tootja Spectrum Technologies, Inc. on seadnud endale eesmärgiks pakkuda võimalusi kasumlike otsuste langetamiseks. Seda just erinevate taimekasvatuses rakendatavate mõõturite arendamise ning klientidele usaldusväärse partneri olemise näol. Tehnikaarenduste valdkonnas on Spectrum saanud läbi aastate 24 auhinda.

WatchDog logo

WatchDogi nime alla koondub rida Spectrumi seadmeid, mille abil luua täiuslik sensorite, andmeedastajate ning- vastuvõtjate võrgustik.  Nii on võimalik koguda andmeid ja saada teadaandeid põhimõtteliselt kõige kohta, mis parasjagu põllul toimub. 

SpecConnect

SpecConnect screen

SpecConnect on arvukate võimalustega tarkvara, mis võimaldab kõikjalt ligipääsu põllult kogutud andmetele. 


Tarkvara on lihtsasti kasutatav, infokuva vastavalt vajadusele kohandatav, andmete allalaadimise ja kohandatud e-kirjade või sõnumite saatmise võimalusega. Lisaks niiskuse, temperatuuri jms andmete kogumisele genereerib SpecConnect tarkvara nende põhjal ka näiteks kahjurite ja taimehaiguste esinemisvõimalust hindavaid mudeleid, mis võimaldavad kasvatajal efektiivselt taimekaitsetöid planeerida.


Näiteks võimaldab SpecConnect jälgida olulisemate kasvuks vajalike faktorite (temperatuur, niiskus, sademed) nädala, kuu või ka kasvuperioodi keskmiseid, jälgida taimede kasvufaasi ning kahjurite/taimehaiguste arengu tõenäosust sõltuvalt vegetatsiooniperioodist, planeerida taimekaitsetöid vastavalt taimekahjustajate arenguvõimalustele, jälgida sademete hulka terve kasvuperioodi vältel, jälgida/osata hoida vajalikku mulla niiskust juurte juures, vältida liigkastmisega toitainete leostumist, prognoosida veepuudusstressi tekkimist, analüüsida tuule kiirust ja peamisi suundi, mille abil on võimalik planeerida istutussuundi, rajada tuuletõkkeid ning vähendada taimekaitsetöödel tuuletriivi riski.


Taimehaiguste prognoosimiseks on mudelid välja töötatud õuna-, pirni-, viina- ja kirsipuule, kartulile, tomatile, sarapuule ja murule.

SpecConnect tarkvara saab kasutada seadmetega WatchDog Retriever, Pups, 2000 seeria ilmajaam ja mini-jaam, FieldScout TDR350/150, TruFirm murukamara vastupidavuse mõõtjaga. 


WatchDog põldu kattev seadmete võrgustik

WatchDog network

WatchDog Retriever ja Pup on seadmed, mille abil saab luua  põldu katva võrgustiku, mis kõikjalt andmeid kogub.


WatchDog Pup'i näol on tegemist seadmega, mis kogub ja talletab asukohast saadud andmed. Kõik Pup'id töötavad 6 AA-patareiga, kuid olemas on ka päikesepaneeli kasutamise võimalus. Pup'ide omavaheline kaugus või kaugus vastuvõtjast võib olla kuni 750 m. 


WatchDog Pup'idel on 3 versiooni:

1) WatchDog Sensor Pup - seade, millega saab ühendada kuni neli sensorit. Kogutud info edastab Sensor Pup otse või läbi teiste Pup'ide vastuvõtjasse ehk WatchDog Retrieverisse.

2) WatchDog Station Pup on mõeldud kasutamiseks koos WatchDogi ilmajaamadega, kus ta kogub ja salvestab ilmajaama andmeid. Station Pup'i külge sensoreid kinnitada ei saa.

3) WatchDog Repeater Pup on mõeldud signaali edastamise sillaks juhul, kui Sensor Pup'i ja vastuvõtja vahele jääb liiga pikk vahemaa või mõni takistus. 


WatchDog Retriever on seade, mis kogub kokku kogu Pup'idelt tuleva info. Iga Retriever saab hallata kuni 12 Pup'i. Retriever'i toiteallikaks on 6 AA-patareid, kuid võimalik on kasutada ka päikesepaneeli, laadimist läbi DataScout modemi või otse kaabliga laadimist. 


DataScout modemi abil toimub põllul kogutud andmete edastamine SpecConnect tarkvarasse. Modemit on võimalik kasutada nii Wi-Fi võrgus kui ka mobiilse andmeside abil. Modemi toiteallikana võib kasutada päikesepaneeli või vooluvõrku ühendamist.


Iga Pup kogub kuni 4 erineva senoriga infot - mulla niisukusest valgusoludeni, tuule kiiruse ja suuna, õhuniiskuse ja palju muu kohta. Pup'id salvestavad info ning kirjutavad selle üle alles siis, kui on Retriever'ilt saanud andmete kättesaamise kinnituse. Pup'ide salvestusvõime ulatub isegi 10 kuu salvestatud andmete mahuni. Kui Pup'i toiteallika laetuse tase langeb liiga madalale, lülitab Pup raadioside välja ning kasutab alles olevat energiat ainult andmete kogumiseks ja salvestamiseks. 

Pup
WatchDog Pup'ide, 2000-seeria täis- ja miniilmajaamde ning 1000-seeria mikro-ilmajaamadega ühilduvad sensorid
Anemomeeter
Anemomeeter

Mõõdab tuule kiirust ja suunda. 12 m kaabel. Tuule suuna määramisel ulatus 0-359 kraadi (mõõtmisel viga +- 3%), tuule kiiruse mõõtmisel ulatus 0,1 kuni 322 km/h (mõõtmisel viga +- 3 km/h). NB! Ühildub vaid WatchDog Pup'idega.

CO2 sensor
CO2 sensor

Mõõdab CO2 taset vahemikus 0 kuni 4000 ppm (parts per million). Töötab vahelduvvoolu võrgus, pole veekindel. Mõõtmisel viga +- 5%.

Kastmissensor
Kastmise mõõtesensor

Kastmise ja mulla niiskuse vaheliste seoste analüüsimiseks (kastmissüsteemi sees- ja väljasolemise seire, kastmismärge 0,35 bar korral)

Leheniiskuse sensor
Lehepinna niiskuse sensor

Mõõdab lehepinnal niiskust (takistuse tekkimise abil); vahemik 0 (kuiv) kuni 15 (märg)

LightScout PAR valguse mõõtja
LightScout PAR-valguse sensor

Mõõdab PAR-valgust sagedusel 400-700 nm; sensoripulga pikkus 48 cm; mõõtmisel viga +- 5%

Õhurõhu sensor
Õhurõhu sensor

Mõõtevahemik 880-1080 hPa; mõõtmisel tekkiv viga +- 1,7 hPa

Pinnase temperatuuri sensor
Pinnase temperatuuri sensor

Mõõdab pinnase, õhu või vee temperatuuri; -32 kuni 100 C; viga +- 0,5 C; saadaval 1,8 m ja 6,1 m pikkuste kaablitega

Rõhuandur
Tensiomeetri näidu digitaliseerija

Sobib Irrometer tensiomeetritega ning muudab neilt saadava info loetavaks WatchDog seadmetele. Mõõtmisel viga +- 2 %

Sademekoguja
Sademekoguja

Mõõdab sademeid 0,25 mm sammuga; anum on isetühjenev ja ei karda külmumist; mõõtmisel viga +- 2%. NB! Ühildub WatchDog 2800-seeria täis- ja 1000-seeria miniilmajaamadega. Digitaalne sademekoguja ühildub vaid WatchDog Pup'idega.

Temperatuuri ja õhuniiskuse_sensor
Digitaalne õhutemperatuuri ja -niiskuse sensor

2 m kaabliga. Mõõdab temperatuuri vahemikus -40 kuni 100 (mõõtmisel viga 0,3 C), õhuniiskust vahemikus 0 kuni 100% (mõõtmisel viga +- 2,5%). NB! Ühildub vaid WatchDog Pup'idega.

Temperatuuri ja õhuniiskuse sensor päikesepatareiga
Digitaalne õhutemperatuuri ja -niiskuse sensor päikesepatareiga

2 m kaabliga, päikesepatareiga, mis toidab sisemist ventilaatorit. Mõõdab temperatuuri vahemikus -40 kuni 100 C (mõõtmisel viga 0,3 C), õhuniiskust 0 kuni 100% (mõõtmisel viga +- 2,5%). NB! Ühildub vaid WatchDog Pup'idega.

Temperatuuri sensor
Temperatuurisensor

Lehtede, pungade jt väikeste struktuuride pinnatemperatuuri mõõtmiseks; mõõtevahemik -32 kuni 100 C; mõõtmisel viga +- 0,5 C

UV, päikesekiirguse ja PAR sensor
LightScout UV- kiirguse ja PAR-valguse sensor

Mõõdab UV-kiirgust vahemikus 250-400 nm; mõõtmisel viga +- 5%

Watermark mulla niiskuse sensor
Watermark mulla niiskuse sensor

Mõõtevahemik 0-200 cbar; saadaval 3,3 m ja 7,6 m pikkuste kaablitega

WaterScout mulla niiskuse EC temperatuuri sensor
WaterScout mulla niiskuse, elektrijuhtivuse ja temperatuuri sensor (SMEC 300)

Niiskuse mõõtmisel viga +- 3%, elektrijuhtivuse mõõtmisel viga +-2%; saadaval 1,8 m ja 6,1 m pikkuste kaablitega; vajalik WaterScout kalibreerimisseade ja -vedelik

WaterScout mulla niiskuse sensor
WaterScout mulla niiskuse sensor (SM 100)

Niiskuse mõõtmisel viga +- 3%; saadaval 1,8 m ja 6,1 m pikkuste kaablitega

WatchDog ilmajaamad

3000 seeria ilmajaamad

3250 Wireless ET Stationi kogutud andmete põhjal saab SpecConnect tarkvaras välja arvutada põllult ära mineva veehulga (kastmisvajaduse teada saamiseks).

2000 seeria ilmajaamad

3250 Wireless ET Stationi kogutud andmete põhjal saab SpecConnect tarkvaras välja arvutada põllult ära mineva veehulga (kastmisvajaduse teada saamiseks).

2000 seeria miniilmajaamad

2000-seeria miniilmajaamad mõõdavad erinevaid parameetreid sama täpselt kui suured ilmajaamad, kuid neid ei saa kasutada tuule kiiruse ja suuna mõõtmiseks. Andmeedastuseks saab kasutada nii WiFi võrku, mobiilset andmesidet kui ka seadmest otse allalaadimist.

Pritsimise jaam

Sprayer Station ehk taimekaitsepritsimisjaam on loodud eesmärgiga aidata hetkeolukorda õigesti hinnata ja vähendada nii tuuletriivist põhjustatud kahjusid. Seade on väike, paigaldatav magnetiga aluse abil ning vastupidavuse suurendamiseks ei kasutata sellel liikuvaid osi - tuule kiirus ja suund määratakse ultraheliandurite ning kompassiga. GPS abil saab seade infot sõiduki liikumiskiiruse kohta ning selle ja andurite info põhjal arvutab tegeliku tuule kiiruse ja määrab suuna.

  • Õhutemperatuuri mõõtmine
  • Õhuniiskuse mõõtmine
  • Kastepunkti arvutamine
  • Tajutava temperatuuri leidmine (tuule jahedus)
  • Õhurõhu mõõtmine
  • Tuule kiiruse ja suuna määramine
1000 seeria mikrojaam

1000-seeria mikrojaamad pakuvad taskukohast võimalust mõõta erinevaid parameetreid. Mikrojaamadel on hetkeväärtuste lugemiseks LCD-ekraan, võimalus määrata andmete lugemise intervall 1-60 minutit, olenevalt mudelist sisemised sensorid, kuni 4 välise sensori kohta ja mälu 10584 kirje jaoks (220 päeva andmed, kui mõõtmine toimub 30-minutilise intervalliga). Mikrojaama toiteallikaks on CR2450 patarei (12kuud). Mikrojaama andmete haldamiseks on tarvilik SpecWare tarkvara.  

Spectrum pakub ka 1000-seeria mikrojaamadega komplekte, mis on kasutajasõbralikud ja taskukohased.

Andmelugerid

Andmelugerid on kõige odavam viis andmete kogumiseks. A-seeria lugeril on LCD-ekraan viimaste näitude ning tegevuste kuvamiseks, mälu kuni 8000 andmelugemisele ning toiteallikaks CR2 patarei. B-seeria on vaid 5,1 x 5,1 cm suurune sisseehitatud mittelaetava akuga luger. Olenevalt andmete lugemise sagedusest ulatub lugeri tööaeg kuni 10aastani ja mälu on kuni 8000 salvestuse jaoks. 

Cellular Alert külmahoiatus
Mobiilse andmeside abil teateid saatev külmahoiatus
Värviline külmahoiatus
Visuaalseid signaale edastav külmahoiatus

Spectrumi tootevalikus on kaks seadet külmumisohu tuvastamiseks. Mobiilse andmeside abil töötaval külmahoiatusel on näitude kuvamiseks LCD-ekraan, seadistuspaneel, võimalus määrata perioodilise hetkeolukorra teavituse ning hoiatusteavituste saatmine. Seadmel on 1,8 m pikkune väline temperatuurisensor. Seadme toiteallikaks on 6V patarei. Mõõdab temperatuure vahemikus -30 kuni 55 C (mõõtmisel viga +- 0,6 C).


Lihtsam külmahoiatus pakub oma võimsa LED-lambi abil võimalust ilmastikuolude muutust visuaalselt jälgida kuni 3 km kauguselt. Seade töötab 6V patareilt ning lülitub välja, kui õhutemperatuur on üle 2,8 C. Seadmel on 4 erinevat valgussignaali: roheline tuli, kui temperatuur on üle 1 C, valge tuli, kui temperatuur on vahemikus 0-1 C, punane tuli, kui temperatuur on alla 0 C ning vilkuv punane tuli, kui temperatuur on langenud alla -1 C.

LightScout logo
DLI 100 valgusolude mõõtja
DLI 100 valgusolude mõõtja
Punase valguse mõõtja
Punase/kaugpunase valguse suhte mõõtja
UV-kiirguse mõõtja
UV-kiirguse mõõtja
Valgusvoo mõõtja
Valgusvoo mõõtja
3415FX valgussensorite lugeja
Valgussensorite lugeja

Valgus on üks olulisematest teguritest taimede kasvu juures. Seejuures on inimsilm sobivate valgusolude hindamisel oma suure kohanemisvõime tõttu väga ebatäpne.


DLI 100 on lihtne seadeldis, millel on 2 versiooni - üks mõeldud mõõtma fotosünteesiks vajaliku lainepikkusega valguse kogust (DLI) kasvuhoones, teine murupinnal. Soovitav on mõõta korraga mitme mõõturiga (näiteks täisvarjus, poolvarjus, päikese käes), et saada objektiivne hinnang taimede kasvukoha kvaliteedile.


Punase ja nähtava valguse spektri lõpuossa jääva kaugpunase valguse suhe annab taimedele infot omavahelise konkurentsi olulisuse kohta. Teisisõnu kasvavad kaugpunase valguse tõttu taimed kiiremini pikemaks ja venivad välja, lisaks on suurem tõenäosus puudusnähtuste (Ca) tekkeks. Kaugpunase valguse osatähtsust teades on võimalik otsustada näiteks selektiivse varjutamise vajalikkuse üle.


Kasvuhooneklaasid ning varjutuskangad neelavad olulise osa UV-kiirgusest. Erinevatele kultuuridele on UV-kiirgusel erinev mõju ning  UV-kiirguse väärtust teades on võimalik sellega arvestada.


PAR-mõõtja abil on võimalik mõõta fotosünteesi aktiveeriva valguse hulka. Valgusvoo mõõtja annab tulemuseks üldise valguse intensiivsuse. 


Valgussensorite lugeja on seade, mille külge saab ühendada välise sensori UV-kiirguse, PAR-valguse või päikesekiirguse mõõtmiseks. Seade loeb valitud sensori väärtust. Sensorid (ei kuulu komplekti) sobivad kasutamiseks ka WatchDog'i täis-, mini- ja mikroilmajaamades.


FieldScout logo

FieldScout nimetuse alla kuuluvad mulla tiheduse ja niiskuse mõõtjad ning nende mõõtmistulemusi kaardistav tarkvara. Baastarkvara on tasuta alla laaditav, kuid põhjalikumaks analüüsiks on tarvilik SpecConnect FieldScout programmi kasutusõiguse ostmine.

TDR350
TDR350

Mullaomaduste mõõtja

TDR150
TDR150

Mullaniiskuse mõõtja

TruFirm
TruFirm

Pinnase tihendatuse mõõtur

SC900
SC 900

Pinnase tihenemise mõõtur

Penetromeeter
Penetromeeter

FieldScout TDR350 mõõdab mulla niiskust (mahuprotsendina), soolade sisaldust (elektrijuhtivus), pinna temperatuuri ja soovi korral on võimalik juurde osta temperatuuri mõõtmiseks väline infrapunasensor, mis tagab täpsemad mõõtmistulemused ning võimaldab niiskusdefitsiiti ja kuumastressi paremini ennetada. Seadet kasutatakse näiteks erinevate murupinna hoolduse meetmete rakendamisel. Sisseehitatud Bluetooth ja GPS võimaldavad andmete täpset esitust ning ülekannet analüüsitarkvarasse - kohene andmete vaatamine läbi äpi nutiseadmes, automaatne ülekanne SpecConnect tarkvarasse või soovi korral USB-mälupulgale alla laadimine. Seadmel on ka salvestusruum umbes 50 000 GPS-koordinaatidega varustatud mõõtmistulemuse jaoks. Seadme mõõtevahemikud: mulla niiskusel 0% kuni küllastumiseni 0,1% sammuga (viga mõõtmisel +- 3,0%); elektrijuhtivusel 0 kuni 5 mS/cm sammuga 0,01 mS/cm (viga mõõtmisel +- 0,1 mS/cm); temperatuuril -30 C kuni 60 C sammuga 0,1 C (viga mõõtmisel +- 1 C); infrapunasensoriga temperatuuri mõõtmisel 0 C kuni 60 C sammuga 0,1 C (viga mõõtmisel +- 0,1 C).


FieldScout TDR150 on kompaktsem ja taskukohasem kui TDR350 ning võimaldab mõõta mulla niiskustaset (mahuprotsendina), soolade sisaldust (elektrijuhtivus) ja pinna temperatuuri. Seadmel on integreeritud Bluetooth ja GPS ning sisemine salvestusmälu kuni 50 000 GPS-koordinaatidega varustatud mõõtmistulemusele. Andmeid on võimalik lugeda koheselt läbi äpi nutiseadmest, laadida alla USB-andmekandjale või SpecConnect FieldScout tarkvara kasutusõiguse olemasolul laaditakse andmed automaatselt pilve. Seadmele on saadaval 4 erineva pikkusega mõõtevardad (3,8 cm, 7,6 cm, 12 cm, 20 cm), et mõõta mulla omadusi erinevates juurtsoonides, ning  samuti infrapunasensor temperatuuri täpsemaks mõõtmiseks.


TruFirm dünaamiline penetromeeter on välja töötatud pinnase tihendatuse mõõtmiseks. Eelkõige on seadme arendamisel arvestatud selle praktilise väljundiga mängumurude, liivaalade jms olukorra hindamise võimekusel, et tagada parimad ning ohutuimad mängutingimused. Seadmel on 4,45 cm diameetriga haamer, mida ühe liigutusega üles tõstes ja alla lastes mõõdab seade pinnase omadused. Mõõdetud tulemust on võimalik näha koheselt seadme ekraanilt, läbi äpi nutiseadmest või saadetakse SpecConnect FieldScout kasutusõiguse olemasolul andmed läbi äpi otse pilve. Seade mõõdab pinnasess tekkinud jälje sügavust vahemikus 2,54-38,10 mm sammuga 0,25 mm. Seadme kogukaal on 1,95 kg.


SC 900 penetromeeter aitab hinnata põldudel mullaharimise vajadust. Kuigi pinnase pealmine kiht võib olla pehme ja taimedele sobiv, siis sügavamal võib olla pinnas tihenenud nii, et ei võimalda taimel korralikult juurestikku kasvatada ning lisaks hoiab ka vett kinni. SC 900 komplekti kuulub peenema struktuuriga mullale sobiv 1/2'' ning jämedama struktuuriga mullal sobiv 3/4'' koonusots. Seade mõõdab pinnase tihedust sügavuses 0 kuni 45 cm ja seda 2,5 cm sammuga. SC 900 võimaldab andmete salvestamist (579 mõõtmist koos GPS-koordinaatidega; vajab juurde GPS-ga seadet) ning hilisemat ülekandmist nt SpecConnect tarkvarasse. 


Tootevalikus on ka lihtne penetromeeter, millel kuni 60 cm mõõtesügavus 7,6 cm sammuga ning tulemused loetavalt värviliselt skaalalt. 

SoilStik pH mootur
SoilStik pH mõõtur
pH400 pH600 mõõturid
pH 400 / pH 600 mõõtur
FieldScout EC mõõtur
Mulla elektrijuhtivuse mõõtur
CM1000 mõõturid
CM 1000 klorofülli mõõtur / CM 1000 roheluse mõõtur
TCM 500 muru värvuse mõõtur
TCM 500 muru värvuse mõõtur

SoilStik pH-mõõturi elektrood mõõdab pH-d mullas, pooltahketes ainetes, vedelikes ja ka tahketes ainetes. Seade on varustatud indikaatoriga, mis annab teada, millal on vaja elektroodi vahetada, ning märguandega, mis tuletab meelde kalibreerimisvajadust. Seadmel on automaatne temperatuuri kompenseerimine, see on veekindel ning jääb vee pinnale hulpima. Mälu ja taasesitusvõimalus on 15 viimasele mõõtmisele. Mõõtevahemik pH 0 kuni 14 (sammuga 0,01, täpsusega +- 0,01), temperatuur -5 kuni 90 C (sammuga 0,1 C, täpsusega +- 1 C). Seadme mõõdud: 35,6 x 172,7 x 40,6 mm; kaal 110 g.


Mõõturid pH 400 ja pH 600 pakuvad pH mõõtmisel ning tulemuste esitlemisel suuremat kasutajamugavust. 3,2'' LCD-ekraanil on kasutades näha mõõdetud pH ja temperatuuri väärtused ka siis, kui siseneda mõõturi menüüvalikutesse. Seadmed on tolmu- ning pritsmekindlad, kummise kaitseümbrisega, et vähendada kukkumisel põrutust. pH 400  pakub professionaalseid mõõtmistulemusi. Võimaldab nii 1- kui 2-punkti kalibreerimist, mis on tänu kuvatavatele juhistele lihtne. PH 600 on lisaks eelnevale ka salvestusruum kuni 65 000 mõõtmisele ning võimalus kuni 5-punktiliseks kalibreerimiseks.  Seadmetel on 1-aastane garantii. Seadmed kasutavad mõõtmiseks ISFET elektroode - need ei purune nagu klaaselektroodid ning ei vaja niiskes hoiustamist. Teravaotsaline elektrood on mõeldud täpseteks mõõtmisteks, lamedaotsaline sobib kasutamiseks vedelikes, veekultuuride ning mullavabalt kasvatavate kultuuridega. Elektroodidele on 6-kuuline garantii.


Mulla elektrijuhtivuse mõõtur on professionaalne seade, mis võimaldab elektrijuhtivust mõõta ilmaettevalmistatud proovita - seade kasutab patenteeritud paarissensoritega mõõtevarrast. Seadmel on automaatne temperatuuri kompenseerimine, see on vastupidav ning veekindel. Seadme mõõtevahemik on 0 kuni 19,9 mS/cm (sammuga 0,01 mS/cm, täpsusega +- 1%).


CM 1000 klorofülli mõõturiga avastatakse taimede stress varem kui visuaalsel hindamisel. Tulemuse arvutamine toimub laserkiirte abil teostatud mitmete mõõtmiste põhjal. Ühildub välise GPS-seadmega. Sisemälu kuni 3250 mõõtmistulemusele. Võimalik siduda FieldScout tarkvaraga.

CM 1000 NDVI mõõtur mõõdab laserkiirte abil punase ja kaugpunase spektri valguskiiri ning arvutab nende põhjal NDVI ehk roheluse hindamise indeksi. Seadme abil on taimede stress tuvastatav varem kui visuaalsel vaatlusel. Seade ühildub välise GPS-seadmega ning sel on sisemälu kuni 3250 mõõtmisele. Võimalik siduda FieldScout tarkvaraga.


TCM 500 muru värvuse mõõtur aitab diagnoosida taimede seisundit nende värvuse abil. Seade mõõdab umbes 7,6 cm diameetriga murupinnalt tagasipeegelduvat valgust (punase ja kaugpunase spektri põhjal arvutatakse NDVI indeks), eristades sisemise sensoriga pilvist ja päikeselist keskkonda. Seade edastab mõõtmistulemusi NDVI indeksi või kasutaja poolt kohandatud muruindeksina skaalal 1 kuni 9. Seade ühildub välise GPS-seadmega, sel on sisemälus kuni 3250 kohta mõõtmistulemusetele ning ühilduv FieldScout tarkvaraga.  

Muud seadmed
U50 vee kvaliteedi mõõtja
Vee kvaliteedi mõõtja

Seadmega saab mõõta kuni 11 erinevat vee parameetrit. Seade on vastupidav (põrutuskindla korpusega) ning kergesti käsitletav, võimaldades hinnata jõgede, põhjavee, kaevude, järvede, drenaaži jpt veekogude vee kvaliteeti.

pH mõõtur
pH
EC mõõtur
EC (elektrijuhtivus)
Na mõõtur
Na+
K mõõtur
K+
NO mõõtur
NO3-
Ca mõõtur
Ca2+

Professionaalsed mõõturid otse põllul kasutamiseks

LAQUAtwin taskumõõturid võimaldavad mõõta nii lahuse, vee kui taimemahla abil. Veekindlad mõõturid on digitaalselt kalibreeritavad ning sensorid lihtsalt vahetatavad. Mõõturitel on automaatne temperatuurimõju hindamine ning mõõtmistulemused korreleeruvad hästi laboris teostatud mõõtmiste tulemustega. 

Taimemahla press
Lehemahla press

Käsipress taimemahla saamiseks. Pressi on mugav kasutada LAQATwin mõõturite või refraktomeetrite proovi valmistamiseks. Press on valmistatud kõrgkvaliteetsest mitte-korrodeeruvast metallist.

Refraktomeeter
Refraktomeeter
Digitaalne refraktomeeter
Refraktomeeter

Kompaktne refraktomeeter sobib kasutamiseks nii põllul kui laboris. Mõõdab suhkru sisaldust vahemikus 0% kuni 32% (mõõtmisel viga +- 0,2%).


Digitaalne refraktomeeter võimaldab mugavalt ning kiiresti mõõta suhkru sisaldust lahustes. Mõõdab vahemikus 0% kuni 53% (mõõtmisel viga +- 0,2%). Seadmel on automaatne temperatuuri kompenseerimine. Toiteallikaks 2 AAA-patareid.

Tensiomeeter
Irrometer tensiomeeter
Mullaniiskuse mõõtur
Mullaniiskuse mõõtur

Kastmisvajaduse hindamiseks on sobilik kasutada tensiomeetrit. Spectrumi tootevalikus on erinevad Irrometer tensiomeetrid - tavalised avamaal kasutatavad (15, 30, 45, 60 ja 90 cm pikkused), mudelid LT jämedama fraktsiooniga pinnasel ja kasvuhoonetes kasutamiseks (30, 45, 60  ja 90 cm pikkused), piiratud mõõteulatusega minitensiomeeter (12 cm) kasvuhoonetesse ja ettekasvatuskastidesse ning vahetatava asukohaga tensiomeeter erinevates kohtades väärtuste lugemiseks (näidu saamine ühes kohas võib võtta tunde).


Mullaniiskuse mõõtur on lihtne seade, mis annab mulla niiskuse kohta infot skaalal 0 (kuiv) kuni 10 (küllastunud). Saadaval on 22 ja 60 cm pikkuse mõõtevardaga seadmed. Seadmele on 3-kuuline garantii.

Veekindel EC mõõtur
Veekindel mulla elektrijuhtivuse mõõtur
pH ja EC mõõtur
pH / EC mõõtur

Veekindel EC mõõtur on taskukohane seade soolsuse hindamiseks. Seade mõõdab 4 parameetrit - juhtivust, lahustunud soolade sisaldust (TDS), soolsust ja temperatuuri. Sisemällu salvestub ja on taasesitatavad kuni 15 viimast mõõtmist. Seadmel on automaatne temperatuuri kompenseerimine. Mõõtevahemikud: juhtivusel 2 kuni 19,99 mS/cm, TDS 1 kuni 9,99 g/l, soolsusel 100 kuni 999 ppm, temperatuuril 0 kuni 90 C. Seadme viga mõõtmisel on +- 2%.


pH/EC mõõtur on tasukohane seade pH ja EC mõõtmiseks vedelikes. Seadmel on automaatne temperatuuri kompenseerimine. Mõõtevahemik on 0 kuni 6 mS/cm (mõõtmisel viga pH +- 0,2, EC 2%)

IPM Scope
IPM Scope
Macroscope
Macroscope

Taimehaiguste ja -kahjurite paremaks uurimiseks on Spectrumil pakkuda digitaalne kui ka tavaline mikroskoop. IPM Scope ühendab endas digitaalkaamera, täpse optika ja LED-valgustuse. Mikroskoobiga on võimalik 40x ja 140x suurendus. Töötamiseks peab mikroskoop olema ühendatud arvutiga - tekkinud pilt on kohe arvutis nähtav ning edasi saadetav. Lisaks on võimalik soetada videote tarkvara, mis võimaldab seadmega ka videosid luua.


Macroscope mikroskoobil on sõltuvalt mudelist kas 35x või 45x suurendus, kuid kui suurendav lääts eemaldada, saab seda kasutada ka kaugele vaatamiseks.

Klorofülli sisalduse mõõtur
Klorofülli mõõtur

Klorofülli mõõtur on taimi mitte kahjustav seade, mis vähem kui 2 sekundiga mõõdab klorofülli sisalduse taimes. Mõõtmistulemuste põhjal saab hinnata lämmastikutaset taimelehes. Seadme mõõteskaala on -9,9 kuni 199 ning taasesitatavad on kuni 30 viimast mõõtmist. Mudelil 2900PDL on lisaks ka GPS, sisemine andmemälu kuni 4096 mõõtmisele ja seda saab siduda FieldScout tarkvaraga.