Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

Paremad valikud taimekaitsepritsimises

Paremad valikud taimekaitsepritsimises
20.07.2017

 

Üha enam kogub tuure taimekaitsevahendite kasutamise temaatika. Viimaste nädalate sündmused on nukraks näiteks teadmatusest ning ärihuvide prioriteetsusest, mis on nii mõnedki huvigrupid marru ja taimekaitsevahendite kasutamise karmistamist nõudma ajanud. Aktuaalsete sündmuste taustal kerkivad nii Eestis kui ka mujal maailmas üha enam esile ka inimeste ning loomade tervist ja keskkonna säästmist puudutavad teemad. Seega on üsna tõenäoline, et kaitsepritsimisi ja preparaatide jääke taimekultuurides hakatakse senisest oluliselt enam kontrollima ning avalikuks tulnud „patustajad“ saavad karistatud nii seadusandlikult kui ka läbi inimeste boikoteerimise.

Vale preparaadi kasutamise või kasutusjuhendi eiramise vastu lahendust pakkuda ei saa, kuid ka pritsimise vallas on keskkonnasäästlikumaid viise. Taani ettevõte Danfoil on enam kui 30 aastat arendanud pritse, mis suudaks väiksema kemikaalikogusega saavutada taimedele vajaliku kaitse, seejuures vältides preparaadi kandumist pritsimisalast väljapoole. Kui tavaliselt surutakse läbi pihustite kemikaali vesilahust, siis Danfoili pritside poomides liigub suruõhk. Erilise Eurofoil pihusti abil juhitakse väljuvasse suruõhuvoolu peenikese joana kemikaali ning vee segu tekitades „udu“, mis katab õhu poolt laiali lükatud  taimedel nii pealmised kui ka alumised pooled. Tavalise pritsiga satub suur kogus pritsimislahust taimede pealmistele osadele ja mullapinnale, kuid alumised pooled jäävad katmata ning täit kaitset putukate või hallituse eest pritsimine ei loo. 2007. aastal Agrotechi poolt läbi viidud FarmTesti katsed näitasid, et Danfoili pihustiga saavutati kuni 60% parem taimede pealmiste osade ning kuni 600%  parem keskosade kaetus kui teiste laialt levinud pritsimismeetoditega.  Õhusurvel baseeruva meetodiga kulub ühe hektari pritsimiseks vaid 30-50 liitrit vedelikku ning sellega väheneb ka kemikaalikogus vähemalt 10%. Teine oluline keskkonda säästev aspekt on tuulekanne – Danfoili pritsidega on saavutatud 75% väiksem tuulekanne kui teiste pritsidega. GPS-i abil juhitav pritsimine, ülekatete vältimiseks nurkpihustid, jäljes sõitmine jt võimalused tagavad preparaadi ühtlase jaotumise pritsitaval põllul ning vähendavad miinimumini võimaluse, et preparaat satub pritsitavast alast väljapoole.

Danfoili tehnoloogia tõhusust kinnitab ka Saksamaal asuv Julius Kühni Instituut, mis tegeleb inimese tervisele ja keskkonnale ohutute, samas produktiivsust tagavate meetodite tunnustamisega. Tulevikusuundadele mõeldes on Danfoili pritsi puhul tegemist investeeringuga, mis ühelt poolt säästab keskkonda ning tagab taimede parema kaitstuse ja suurema saagikuse väiksemate kemikaalikuludega, teiselt poolt annab kokkuhoiu nii kemikaali-, masina-, kütuse- kui ka tööjõukuludelt – kõige väiksema, 1000-liitrise paagiga AirBoss pritsiga saab ühe täitmisega pritsida kuni 35 hektarit!

Danfoili pritsidega saad tutvuda siin!