Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

Diiselkütuse veo regulatsioonist

Diiselkütuse veo regulatsioonist
15.03.2017

 

Viimasel ajal on korduvalt esile kerkinud diiselkütuse vedamisega seotud piirangud. Diiselkütuse vedu reguleerib Ohtlike veoste autoveo eeskiri (edaspidi eeskiri), mis omakorda arvestab Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppest (ADR) tulenevaid nõudeid.

Üldiselt sätestab seadus, et igasuguste ohtlike veoste transportimiseks on autojuhil vajalik ADR nõuetele vastava koolituse tunnistus ning transportimiseks mõeldud sõidukile peab olema väljastatud rahvusvahelise ohtlike veoste autoveo sooritamise lubamise tunnistus. Erandina lubab eeskirja § 2 lõige 2 kindlatel tingimustel väikeses koguses ohtlikke aineid vedada ka ilma vastavat koolitustunnistust ning sõidukile luba omamata. Diiselkütuse puhul on nii eraisikule kui ka ettevõtjale lubatud vedada ühes veoses kuni 1000 liitrit kütust. Kui samas veoses on veel teisi ohtlikke aineid, on lubatud kogus väiksem ning ohuklasside ja piirnormide alusel tuleb tabelite ning arvutuste teel leida igale ohtlikule ainele lubatav veokogus nii, et kogu veos oleks lubatud piiris. Kokkuvõttes: iga era- ja füüsiline isik võib oma sõiduvahendiga vedada kuni 1000 liitrit diislikütust (kui samal ajal pole sõidukis teisi ohtlikke aineid). Lubatud piiridesse jäävas veoses võiks seega olla näiteks kaks 250-liitrist ning üks 425-liitrine mahuti diiselkütusega (kokku 925 liitrit).

Maamasin OÜ valikus on 250-, 425- ja 600-liitrised vastupidavast plastist diiselkütuse transportmahutid. Kõik mahutid on enne tehasest välja saatmist kontrollitud ning nii CE- kui ka ADR-sertifikaadiga. Mahutite varustuse saab komplekteerida vastavalt vajadusele (pumbaga või ilma, kaanega või kaaneta jne), need on igast küljest kahveltõstukiga laetavad, kinnitus- ja tõstekohtadega. Mahutitele on 5-aastane ning pumpadele, ühendustele ja mõõdikutele 2-aastane garantii. Lisaks on saadaval 1500-, 2500- ja 5000-liitrised kütusetanklad ning tanklad ja transportmahuti AdBlue® jaoks.