Võru 165-6, Tartu
+372 51 55 009
info@maamasin.ee

Heitveepuhastus

Seadmed > Uued seadmed > JFC tanklad, heitveepuhastus, farmitarvikud > Heitveepuhastus

 

Biopuhastid Septikud Pumplad Mahutite valik

 

 

HYBRID biopuhastid

JFC heitveepuhastid HYBRID on mõeldud majapidamistes tekkiva reovee puhastamiseks keskkonnale ohutule tasemele nii, et puhastatud heitvee võib juhtida otse voolavasse veekogusse või läbi imbväljaku maapinda. Puhastussüsteemid töötavad hübriid-tehnoloogia põhimõttel, st ühte seadmesse on kombineeritud aktiivmuda ja biofilter. Mahutid on valmistatud suure tihedusega polüetüleenplastist pöördvormimise (rotomoulding) teel. Kogu tootmisprotsess vastab Euroopa Liidus kehtestatud standardile CE EN 12566-3 - sellest lähtuvalt on eraldi kinnitatud nii konstruktsiooniline vastupidavus, veepuhastuse efektiivsus ning kogu süsteemi tihedus.
 
Heitveepuhastussüsteem koosneb:
* mahuti(d) pealisehitis(t)e ja kattekaan(t)ega
* mahutisisesed seadmed
* eraldiseisev juhtpult
 
 
Max kasutajaid
Mahutavus, l
Mahuti mõõdud, m
*pikkus x laius x kõrgus
*diameeter x kõrgus
Kõrgus koos
pealisehitisega, m
Heitvee sisendi kõrgus, m
Heitvee väljundi kõrgus, m
Ühendustoru diameeter, mm
HYBRID horisontaalne
4-6
3350
2,40 x 1,65 x 1,30
standard: 1,72-1,85
topelt: 1,72-2,40
standard: 0,54-0,67
topelt: 0,54-1,20
standard: 0,64-0,77
topelt: 0,64-1,30
110/160
HYBRID vertikaalne
4
2200
1,40 x 1,80
standard: 2,20-2,50
topelt: 2,20-2,90
standard: 0,55-0,85
topelt: 0,55-1,25
standard: 0,65-0,95
topelt: 0,65-1,35
3700
1,80 x 1,80
 

Hydro-Cycle süsteem - kolmekambriline

Hydro-Cycle on kompleksne heitvee puhastussüsteem 2-50 kasutajale. Süsteem on kolmekambriline - settimisruum, bioloogilise puhastuse ruum ning peenosakeste settimisruum. Heitvesi siseneb esimesse kambrisse, kus tahked osakesed settivad mahuti põhja ning sogane vedelik liigub järgmisesse kambrisse, kus aereerimise teel soodustatakse bioloogilist jäädet lagundavate bakterite kasvu. Bakterid vähendavad BOD, COD (orgaaniliste osakeste oksüdeerimiseks vajalik hapnikutase), hõljuvate osakeste, fosfori kui ka ammooniumi taset. Kolmandas kambris toimub viimaste hõljuvate peenosakeste settimine enne heitvee seadmest väljutamist. Kolmanda kambri põhjast viib mudaimur settinud osakesed tagasi esimesse kambrisse.

Süsteemi eesmärk on puhastada majapidamiste tualettruumide ja köökide heitvesi tasemele, mis võimaldaks seda keskkonda kahjustamata läbi imbväljaku pinnasesse immutada. 
 
Hydro-Cycle süsteemi efektiivsus on suur:
• Vee orgaanilise saaste aste BOD 19 mg/l (puhastamata reoveel keskmiselt 600 mg/l)
• Tahkete osakeste rohkus vees SS 27 mg/l (puhastamata reovees keskmiselt 200-350 mg/l)
• Ammooniumi tase NH4-N 5 mg/l (puhastamata reovees keskmiselt 40 mg/l)
 
 

Aquapur süsteem - kahekambriline

Aquapur on kompleksne heitvee puhastussüsteem 2-50 kasutajale. Kahekambriline süsteem koosneb esimesest kogumis- ja settimiskambrist ning teisest kambrist, milles toimub bioloogiline heitvee puhastamine.

SBR (sequential batch reactors, etapiviisiline puhastus) tehnoloogia tagab efektiivse heitvee puhastuse madalate käituskuludega. Kogumismahutist pumbatakse kompressorpumba abil heitvett teise kambrisse määratud tasemeni. Teise kambri põhjas asuva torusüsteemi abil toimub aereerimine ning ühtlasi heitvee segamine. Järgneb settimisperiood, mil ei toimu ei heitvee lisandumist ega aereerimist - aktiivmuda vajub kambri põhja ning puhas vesi tõuseb ülespoole. Puhastatud vesi juhitakse mahuti ülaosast kogumistiiki.

Aquapur süsteemi eesmärgiks on puhastada majapidamiste heitvesi keskkonnale ohutule tasemele. Iga Aquapur süsteem kohandatakse majapidamises elavate inimeste arvu järgi. 

Aquapur süsteemi veepuhastamise efektiivsus:
• Vee orgaanilise saaste aste BOD 18,1 mg/l (puhastamata reoveel keskmiselt 600 mg/l)
• Tahkete osakeste rohkus vees SS 33 mg/l (puhastamata reovees keskmiselt 200-350 mg/l)
• Ammooniumi tase NH4-N 5,3 mg/l (puhastamata reovees keskmiselt 40 mg/l)
 
Aquapur süsteem on energiasäästlik, vajades elektrienergiat 0,102 kWh ööpäevas inimese kohta (arvestades kogusega 150 l heitvett inimese kohta ööpäevas).
 
 
SBR biopuhastid (5-kambrilised)
 
JFC SBR biopuhastid on välja töötatud majapidamiste, väiksemate kortermajade, puhkemajade, hotellide või tehaste heitvee puhastamiseks kohtades, kus puuduvad kommunaalsed puhastussüsteemid, veepuhastusjaamad või on vajadus ajutise puhastusjaama järele. Tänu uutele tehnoloogiatele on heitvee saastetaseme vähendamine kõrge, energiatarve madal ja muda tuleb eemaldada harvem. Kokkuvõttes tagab see madalad käituskulud. Biopuhastid on valmistatud vastavalt uusimatele nõuetele standardi CE EN 12566+A2.
 
Biopuhastite töötsükkel on viieetapiline ning kestab tunde. Aereeriv pump ning kontrollmehhanism paiknevad mahutist eemal asuvas juhtpuldis. Kogu süsteem on eelnevalt seadistatud, automaatne ning vajab käivitamiseks vaid vooluvõrku ühendamist. Kõikidele kambritele on ligipääs läbi kaanega kaetud pealisehitise.
 
 
Max kasutajaid
Mahutavus, l
Mahuti mõõdud, m
*pikkus x laius x kõrgus
*diameeter x kõrgus
Kõrgus koos
pealisehitisega, m
Heitvee sisendi kõrgus, m
Heitvee väljundi kõrgus, m
Ühendustoru diameeter, mm
SBR horisontaalne
4-6
3330
2,40 x 1,65 x 1,30
standard: 1,72-1,99
topelt: 1,72-2,40
standard: 0,56-0,83
topelt: 0,56-1,20
standard: 0,56-0,83
topelt: 0,56-1,20
110/160
SBR
vertikaalne
4
2200
1,40 x 1,80
standard: 2,20-2,50
topelt: 2,20-2,90
standard: 0,55-0,85
topelt: 0,55-1,25
standard: 0,55-0,85
topelt: 0,55-1,25
3700
1,80 x 1,80
 
 
Miks eelistada JFC polüetüleenist heitveepuhastuse süsteeme?
 

• Kõik mahutid vastavad sertifikaadi CE EN 12566-3 nõuetele.

• Kaks tehnoloogiat ühes seadmes tagavad kõrge saaste vähendamise taseme.

• Tugev ja vastupidav struktuur - mahutid on valmistatud polüetüleenplastikust pöördvormimise teel.

• Kerged mahutid on lihtsalt paigaldatavad.

• Madalad käituskulud.

• Automaatne kontrollsüsteem probleemivaba tööprotsessi toetamiseks.

• Tugevale aluspinnale kinnitatud eraldiseisev juhtpult ning lukustatav kattekaas tagavad turvalisuse ja kasutusmugavuse.

• Aeraatorit on võimalik eemaldada mahutit tühjendamata.

• Eritellimusena on võimalik tellida ka heitvee puhastusseadmed toodud mõõtudest suurematena, 1-50 kasutajale.

 
 
 
 
Septikud
 
Septikute eesmärgiks on puhastada töötlemata heitvesi tasemele, mille võiks väljutada imbväljakule. Mahutis settivad tahked osakesed mahuti põhja ning saast koguneb vee pinnale. Settinud osakeste maht mahuti põhjas väheneb tänu anaeroobsele lagundamisele. Vedelikud voolavad septikust välja imbväljakule, kus toimub nende bioloogiline puhastumine, enne kui need jõuavad põhjaveeni. Saadaval on 4 erinevat standardmahutit:
 
Tootekood
Mahuti nimetus
Mahutavus, l
SEPT2000
WWT-01
2000
OSG3000
OSG3000
3000
SEPT3400
WWT-02
3400
SEPT4500
WWT-03
4500
 
Miks eelistada JFC polüetüleenist septikuid?
 

• Kõik septikud vastavad sertifikaadi CE EN 12566-1 nõuetele.

• Tugev ja vastupidav struktuur - mahutid on valmistatud polüetüleenplastikust pöördvormimise teel.

• Kerged mahutid on lihtsalt paigaldatavad.

• Lukustatav Ø600 mm kattekaas.

• DN110/160 torustik (2000, 3400 ja 4500 liitriste septikute puhul).

 
 
 
Pumplad
 
Paikades, kus pole võimalik loomuliku kalde abil voolu juhtida, tagavad pumplad efektiivse ja ökonoomse viisi vee juhtimiseks. Pumplad sobivad nii pinnasevee, töötlemata kui ka töödeldud heitvee kogumiseks ja edasipumpamiseks. JFC komplekssed pumplad on toodetud pöördvormimise teel ja keskmise tihedusega polüetüleenist. Saadaval on 7 standardsuurusega pumplat:
 
Mahuti nimetus
Mahutavus, l
PS150
150
PS300
300
PS500
500
PS700
700
WWT-01
2000
WWT-02
3400
WWT-03
4500

 

Miks eelistada JFC polüetüleenist pumplaid?
 

• Kõik pumplad vastavad sertifikaatide EN 12050-1 ja EN 12050-2 nõuetele.

• Tugev ja vastupidav struktuur - mahutid on valmistatud polüetüleenplastikust pöördvormimise teel.

• Ø600 mm kattekaas on saadaval nii musta kui rohelisena.

 
 
 
JFC standardsed mahutid heitvee puhastuseks, kogumiseks, edasijuhtimiseks
 
Vastupidavast plastikust mahutitel on lai kasutusvaldkond. Pöördvormimine tagab ühtlase tiheduse ning lekkekindluse ja tugevdatud ehitus muudab need klaasfiibrist mahutitest vastupidavamaks. Mahutid on kerged ja vormitud tõstekohtadega, mis muudab nende paigldamise kiireks, lihtsaks ja ka turvalisemaks.
 
'*' märgitud mahuteid on võimalik tellida ka kõrgematena
 
 

PS150 / PS300

Põhikambri mahutavus, l
150 / 300
Kogu mahutavus, l
280 / 430
Diameeter, mm
640 / 600
Põhikambri kõrgus, mm
785 / 1150
Standardkõrgus, mm
1850 / 2110
Maksimaalne kõrgus, mm*
2900 / 3150
Ava diameeter, mm
400 / 400
 
 

PS700 / PS500

Kogu mahutavus, l
700 / 500
Diameeter, mm
700 / 800
Standardkõrgus, mm
2000 / 1480
Ava diameeter, mm
590
Kattekaas
DN600

 

 

 

 

 
 
 
 

WWT-01

Põhikambri mahutavus, l
2275
Mahutavus väljavooluavani, l
2060
Diameeter, mm
1350
Põhikambri kõrgus, mm
1800
Standardkõrgus, mm
2475
Maksimaalne kõrgus, mm*
2875
Ava diameeter, mm
590
Kattekaas
DN600
 

OSG3000

Põhikambri mahutavus, l
3370
Mahutavus väljavooluavani, l
3100
Laius, mm
1200
Pikkus, mm
2160
Miinimum kõrgus, mm
1850
Maksimaalne kõrgus, mm
2400
Ava diameeter, mm
610

 

 
 
 
 
 

WWT-02 / WWT-03

Põhikambri mahutavus, l
3780 / 4920
Mahutavus väljavooluavani, l
3470 /4400
Diameeter, mm
1750
Põhikambri kõrgus, mm
1800 / 2265
Standardkõrgus, mm
2475 / 2940
Maksimaalne kõrgus, mm*
2875 / 3340
Ava diameeter, mm
590
Kattekaas
DN600
 

WWTH 3000 / WWTH 5000

Põhikambri mahutavus, l
3300 / 4800
Mahutavus väljavooluavani, l
3000 / 4500
Laius, mm
1650
Pikkus, mm
2400
Põhikambri kõrgus, mm
1320 / 1770
Standardkõrgus, mm
1850 / 2300
Maksimaalne kõrgus, mm*
2395 / 2845
Kattekaas
DN400 / DN600
 
 
 
 

Moodulmahuti

JFC maa-alused mahutid on ideaalseks lahenduseks nii majapidamiste heitvee puhastuseks, vihmavee kollektoriteks või ka rasva ja õli eraldajateks. Õlide ning rasvainete eraldamiseks lisatakse mahutile moodulid ning mahuti mõõtmed suurenevad.
Standardsed moodulmahutite suurused (eritellimusel on võimalik saada ka teistsuguse mahutavusega mahuteid):
 
Mahutavus, l
Pikkus, mm
Laius, mm
Standardkõrgus, mm
6150
3120
1650
1770
7500
3840
1650
1770
8400
4220
1650
1770
11200
5680
1650
1770
12600
6400
1650
1770
 
 
 
 
Lisatarvikud
 
 

Kattekaas WWT-L

Diameeter, mm
680
Kõrgus, mm
110
Kaanetatava ava diameeter, mm
590
Kandevõime, kg
150
 
 

Pealisehitis WWT-R / WWT-DR (vaatluseks)

Diameeter, mm
790
Kõrgus, mm
730 / 1480
Ava diameeter, mm
590

 

 

Kaev DW600

Diameeter, mm
1100
Kõrgus, mm
1010
Ava diameeter, mm
600
Kattekaas
DN610
 

Jaotuskamber SR750 / SR1150 (vaatluseks)

Väljundite arv
5
Diameeter, mm
480
Kõrgus, mm
749 / 1149
Ava diameeter, mm
425
Kattekaas
DN490
 
 
 

Drenaaži kamber HC-800 / drenaaži kambri otsasein HC800*

Kõrgus, mm*
800
Laius, mm*
1265
Pikkus, mm
2325
Nominaalmahutavus, l
1400
Pikkus peale paigaldamist, mm
2175
   

 

 

Lisainformatsiooni saamiseks võta meiega ühendust!